PDA

Xem đầy đủ chức năng : gửi Vũ Hồng Nhung !Hận Girl
27-09-2009, 03:12 AM
bài này đã dc xoá

nhóc nhỏ
27-09-2009, 03:25 AM
:rain:.............poor u , i hope u feel better........... cheer up......

ngày gió xanh
27-09-2009, 09:43 PM
khéo chọn lúc xóa thật (_ __")

ngaymua_vt1011
30-09-2009, 07:29 AM
sao lại xóa
còn chưa kị đọc mà