PDA

Xem đầy đủ chức năng : *)*Tình yêu ngộ nhân.cobebuon_ty2000
26-08-2005, 07:41 PM
Một chút buồn, chút nhớ, chút thương
Đâu đủ sức để tình yêu nồng cháy
Em ngộ nhận để rồi bỗng thấy
Trái tim em không phải đập vì anh.

Tha lỗi nghe anh tình quá mong manh
Chưa kịp cháy, gió đã làm tan mất
Em vẫn muốn biến mình thành tro bụi
Để em không còn hiện diện (ở) trong anh.

Chỉ một lần anh thử nghĩ xem
Khoảng cách" bạn_yêu"làm em bối rối,
Anh không trách em là em lừa dối
Chỉ ranh giới mơ hồ, em còn quá trẻ con!

Và với em anh đã thành quá khứ
Quá khứ buồn bao tran trở yêu thương,
Để lại trong tim bao mảnh vỡ
Có nghĩa gì đâu khoảng cách tím phương trời.