PDA

Xem đầy đủ chức năng : chán đời làm thơmercury874
26-08-2005, 10:44 AM
đêm nay mưa gió bão bùng
đi vào quán net tưởng chừng gặp em
nào đâu ko phải là em
gặp ngay thằng chó vừa quen hôm nào

hết :madsung: :madsung: