PDA

Xem đầy đủ chức năng : bói hoachị gái khủng bố 80
25-08-2005, 06:39 PM
Ngày xưa em thơ ngây
Ngồi bói hoa hồng nở
Ðoán tình yêu sau này
Vẹn tròn hay dang dở...

Nụ hoa như e ấp
Dấu kín điều em mong
ý hẳn tình chưa đẹp
Hoa chưa tươi cánh hồng.

Nhưng tình như hương nhẹ
Ðến lúc nào không hay
Hoa tình yêu chợt nở
Hương tình yêu say say...

Gió ơi giùm nói nhỏ
Tới vạn nụ hoa hồng
Nở đi hoa có biết
Tình yêu đến rồi không?