PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gian ứng dụng cho 'dế' Windows MobileBăng Tước
15-07-2009, 07:53 AM
App Store của LG bao gồm 1.400 phần mềm, dành cho các phiên bản giải trí lẫn doanh nhân.


http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/06/A7/lgappstore_520x313.jpg
Giao diện gian ứng dụng của LG. Ảnh: Cnet.

Theo lộ trình, ban đầu kho ứng dụng này chỉ dành cho người dùng tại Australia và Singapore. Cổng phần mềm trên nền tảng web này sẽ từ từ xuất hiện tại 24 quốc giá với 15 ngôn ngữ khác nhau. App Store của LG bao gồm 1.400 phần mềm, dành cho các phiên bản giải trí lẫn doanh nhân, hãng hy vọng cuối năm số lượng ứng dụng sẽ lên tới 2.000.

Hai thiết bị chạy Windows Mobile của hãng GM730 và KS20 là những model đầu tiên sử dụng dịch vụ này, LG cho biết, hãng sẽ tiếp tục mở rộng cho các máy trong tương lai. Người dùng GM730 có thể tải các tiện tích từ điện thoại, trong khi KS20 thì phải thông qua PC, LG cho biết, có khoảng 100 phần mềm miễn phí cho hai điện thoại này.

Hiện tại, các công cụ phát triển phần mềm trên nền Java và Widget đã được hãng giới thiệu. Các lập trình viên có thể viết các chương trình, ứng dụng nhỏ dành cho điện thoại. Dịch vụ này được phát triển theo hai hình thức miễn phí hoặc thương mại giống App Store của Apple.

cope_ghetanh
17-09-2009, 08:20 AM
mình cũng đã từng sài điện thoại một lần rồi ! và bạn ấy nói cũng rất đúng. Thật đáng khen !