PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khuyết DanhKyoshiro_Shiina Yuya
14-07-2009, 12:57 AM
Khuyết Danh

Sự Tích Giáng Sinh


Giáng Sinh là ngày lễ hằng năm vào ngày 25 tháng Chạp để kỷ niệm ngày Ðấng Cứu Thế (Jesu Christ) ra đời. Nguồn gốc của ngày lễ không rõ, nhưng các nhà nghiên cứu tin rằng một phần bắt nguồn từ những nghi lễ cử hành bởi những người Tiền Cơ Ðốc giáo thuộc dân Ðức và Ấu châu để kỷ niêm ngày Ðông Chí (khoảng 22 tháng Chạp ở Bắc bán cầu).

Những lễ hội Giáng Sinh đã thông thường cử hành từ thế kỷ thứ 4 bởi những người Cơ Ðốc, được hội nhập những tập tục của người ngoại giáo như dùng nhánh cây Holly, cây Mistletoe để trang trí, khúc củi Yule đốt trong đêm và những chén rượu chúc mừng sức khỏe. Tên cây Giáng Sinh (Christmas tree), một cây xanh tươi bốn mùa được cắt tỉa đẹp đẽ và trang hoàng với những ngọn đèn và đồ trang trí, rút từ những vở kịch tôn giáo của người Ðức (thời Trung cổ) gọi thông thường là cây thiên đàng, biểu tượng cho vuờn Ðịa Ðàng (Eden).

Việc dùng cây Giáng Sinh đã bắt đầu vào tiền thế kỷ 17 ở Pháp tỉnh Strasbourge, và từ đó lan rộng sang Ðức và sau đó vào Bắc Ấu châu. Vào năm 1841, chồng của nữ hoàng Victoria đã đưa cây Giáng Sinh vào phong tục Anh quốc; rồi cây Giáng Sinh được đi theo người di dân vào Hoa Kỳ. Trong thời gian này, người di dân Hà Lan (Dutch) cũng đã mang vào Tân Thế Giới một tập tục kỷ niệm ngày thánh Nicholas vào ngày 6 tháng Chạp.

Ðặc biệt nhất là ngày Eve (ngày hôm trước ngày Thánh Nicholas), trẻ con được những quà tặng từ những người đóng vai thánh Nicholas. Dân định cư người Anh đã tiếp thu tập tục này vào ngày kỷ niệm Christmas Eve (ngày hôm trước ngày Chistmas). Santa Claus, tên của một người huyền thoại với mũ đỏ và luôn vui vẻ phát quà cho trẻ con ngoan vào Christmas, đã rút từ tiếng Hà Lan “Sinterklaas”, cải danh từ Sint Nikolaas.

kingfosword5
19-07-2009, 01:59 PM
Cold steel have a solid reputation for making extremely durable and razor sharp blades ?C that due to the extra weight of their thick blades, are a little lacking in the handling department.While this would generally be considered to be quite a negative thing forChinese swords (http://www.chinaasmuraisword.com), that are renowned for their speed, it has been argued that in the sub US$300 price range this is an acceptable trade off ?C especially if your interest in Chinese swords is more from a collector and backyard cutters point of view than a genuine Kung fu (http://www.chinaasmuraisword.com) practitioner. Easily the most beautiful of all Chinese swords in the sub US$300 price tag (though few photos from online sword sellers do it justice) it is also a terrifying functional blade that has become one of the favorite swords in my own personal collection.While weighing around 4-6 oz more than what a high performance Wu-Jian should, my tests of this sword (http://www.chinaasmuraisword.com) left little doubt that it is a tremendously effective and durable cutter as it took on everything from tatami mats to 3” thick pine tree limbs without so much as breaking a sweat.But as you can see from the video below, the extra weight is not enough of a problem to prevent its effective use in the hands of a skilled martial artist...While it is an obvious promo video, it does show that the Gim has some good handling characteristics, not to mention cutting and thrusting potential that echoes my own tests with this blade...

Ajtaj
19-07-2009, 11:22 PM
Ax vkn aj ma kinh vay 1chien 100