PDA

Xem đầy đủ chức năng : NhẬn Rapaipaio
24-08-2005, 09:10 PM
CGH ASF
:so_funny:
Khi biết anh đã có người yêu mới
Em âm thầm lặng lẽ bỏ ra đi
Mai đây nhận ra anh sẽ nghỉ gì
Em cao thượng hay là em ích kỷ