PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhoc^_^minnie8x
24-08-2005, 08:16 PM
Người ta đâu còn nhỏ
Sao cứ gọi nhóc hoài
Tóc người ta đã dài
Đủ trói ai vào đó

Sao lại còn đứng ngó
Người ta giận cho coi
Hơn 1 tuổi mà đòi
Gọi người ta là nhóc

Ngày xưa còn lóc chóc
Muốn gọi sao thì tùy
Giờ chẳng còn thiếu nhi
Bạn bè nghe ngượng chết

Nếu không muốn chấm hết
Hãy nghe lời người ta
Tên người ta rất đẹp
Gọi đi sẽ có .........quà