PDA

Xem đầy đủ chức năng : Help!!!Halley_Đần
03-07-2009, 06:51 AM
Làm gì khi biết người con gái ích kỉ ko muốn yêu mình nhưng vẫn muốn mình yêu để cô ấy thoả mãn 1 thứ gì đó. Cho dù người con trai rất đau và không thể nào dứt ra được. Có cố gắng đến mấy cũng ko thể.

Jujnhan_kasumj_kute
03-07-2009, 06:54 AM
cái % thì it wa you ak..............mình honk bt

Halley_Đần
03-07-2009, 06:58 AM
cái % thì it wa you ak..............mình honk bt

Ko hiểu gì hết bạn nói rõ ra đi.

thu tim
03-07-2009, 07:45 AM
bạn thật phức tạp...chính bạn hiểu rõ mà còn hỏi, có phải bạn cũng mún khẳng định và đánh giá lại mình hok?
cô gái ko thể ép bạn mãi yêu cô ta đc, chỉ có bạn ngốc mới cứ yêu hoài, ai cần chứ?