PDA

Xem đầy đủ chức năng : MÙa ĐÔng Đi Quapaipaio
24-08-2005, 09:09 AM
:cooll:
Thế là mùa đông đã đến gần rồi
Vĩnh biệt mùa hè nắng của tôi
Nắng hè đã tắt trong đêm tối
Và đã khuất sau rừng cây xa
Riêng tôi đứng một mình thui thủi
Niềm vui xuân trẻ đã vèo qua

buổi sáng tôi bước ra khỏi làng
Nhớ lại những ngày vui chứa chan
Đồng vắng giờ đây sao tẻ ngắt
Như tuổi xuân tôi đã lỡ làng

Chị em bạn gái mến thương ơi
Chờ đến mùa đông giá tuyết rơi
Hãy móc tim tôi ra khỏi ngực
Vùi chôn trong đám tuyết giùm tôi!!!