PDA

Xem đầy đủ chức năng : THơ hay ko nè? Anh sẽ quênlo_lem3102004
24-08-2005, 08:56 AM
Rồi mai này anh sẽ quên em ,
Cô gái nhỏ anh yêu nhiều biết mấy,
Trước mặt anh em lạnh lùng là vậy ,
Mà khi về nước mắt tràn bờ mi.

Rồi mai này tên em sẽ chìm vào muôn ngàn tên khác,
Như một vật anh vô tình đánh mất,
Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay...........!

ai có bài j` hay thi post len nghen!