PDA

Xem đầy đủ chức năng : BlackBerry Tour bên cạnh Bold và Curve 8900Băng Tước
30-06-2009, 10:05 PM
Tour là chiếc BlackBerry mới nhất sẽ xuất hiện trên mạng Verizon trong thời gian tới, model có thiết kế mang đường nét của Bold lẫn Curve 8900.

Bên cạnh Curve 8900 (phải), Tour trông tròn trịa hơn.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/ED/bbtour-hands-012.jpg
Vời đường viền kim loại bao quanh, chiếc di động dòng Curve trông sáng và chắc chắn hơn so với Tour.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/ED/bbtour-hands-013.jpg
Cạnh bên của hai chiếc di động này.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/ED/bbtour-hands-014.jpg
Bàn phím với các nút bấm vát góc rất giống với Bold.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/ED/bbtour-hands-015.jpg
Model mới trong đơn giản và ít cổng giao tiếp và nút bấm ở các cạnh bên hơn.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/ED/bbtour-hands-016.jpg
Cả hai đều có giắc cắm tai nghe 3,5 mm.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/ED/bbtour-hands-002.jpg
Tour là chiếc BlackBerry mới nhất, thiết bị xuất hiện trên mạng một thời gian dài với tên mã là Niagara 9630.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/ED/bbtour-hands-003.jpg
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/ED/bbtour-hands-004.jpg
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/ED/bbtour-hands-005.jpg
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/ED/bbtour-hands-006.jpg
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/ED/bbtour-hands-007.jpg
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/ED/bbtour-hands-008.jpg
Giắc cắm tai nghe 3,5 mm.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/ED/bbtour-hands-009.jpg
Camera 3,2 Megapixel.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/ED/bbtour-hands-010.jpg
Máy sẽ xuất hiện vào mùa hè này với giá 200 USD cộng hợp đồng sử dụng mạng.