PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi người phụ nữThe_MyLoVe'S
23-08-2005, 08:56 AM
Hỡi người phụ nữ,

nếu có nghìn đàn ông yêu em

em có biết trong nghìn người ấy,

có Raxun Gamzatốp nữa mà.

***

Còn nếu như chỉ có,

trăm đàn ông yêu em, em hãy nhớ trong số trăm người đó,

Nhất định Razxun Gamzatốp có tên.

***

Còn nếu như yêu em.

Ðàn ông chỉ còn một chục,

thì Raxun Gamzatốp,

đứng thứ bảy hay tám trong hàng.

***

Nếu đàn ông chỉ còn lại một người yêu em,

tôi xin thề - người đó không ai khác,

ngoài Raxun Gamzatốp, em ơi.

***

Còn nếu em đi cô đơn buồn tủi trên đời,

không ai yêu em nữa,

thì có nghĩa ở một nơi nào đó.

trên núi cao, Gamzatốp chết rồi...