PDA

Xem đầy đủ chức năng : lãng mạnvothuong1402
23-08-2005, 08:42 AM
Trời chiều rơi rớt nắng hoàng hôn
Thềm vắng người đâu lắm nỗi buồn
Phượng đỏ còn vương mầu sắc nắng
Cánh hoa chan chứa nỗi yêu thương

Ngày đó người đi người đi mãi
Mỗi cánh hoa tàn mỗi vấn vương
Ngày đó người đi người đi chẳng lại
Mỗi chút nắng rơi một chút buồn