PDA

Xem đầy đủ chức năng : chân thànhvothuong1402
23-08-2005, 08:39 AM
Đã bao lần lý trí bảo trái tim
Thôi không yêu không giận hờn không nhớ
Nhưng trái tim là thứ gì quái gở
Để bao lần thầm khẽ gọi tên em

trùi ui! thử đọc xem bạn ơi. Rồi cho tui ý kiến nha