PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xem quá trình 'quốc tế hóa' iPhone 3GBăng Tước
17-06-2009, 12:41 AM
Khoảng nữa giờ để một chiếc iPhone 3G khóa mã được đẩy dữ liệu, thay đổi thông số nhận dạng và trở thành phiên bản quốc tế.

http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/09/DSC_0514-1.JPG
Chiếc iPhone 3G khóa mạng mới.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/09/DSC_0515.JPG
Chưa bóc nilon.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/09/DSC_0518.JPG
Kết nối với iTunes, máy không thể kích hoạt do SIM đi kèm không đúng mạng.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/09/DSC_0521.JPG
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/09/DSC_0524-1.jpg
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/09/DSC_0527.JPG
Mở máy.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/09/DSC_0533.JPG
Mở các mảng ghép bên ngoài để tiếp cận bo mạch chính.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/09/DSC_0538.JPG
Mặt trên của bảng mạch chính trước khi kết nối.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/09/DSC_0540.JPG
Mặt dưới.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/09/DSC_0547.JPG
Và sau khi đẩy tín hiệu vào, đây là mặt trên...
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/09/DSC_0552.JPG
... và mặt dưới.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/09/DSC_0556.JPG
Bo mạch nơi đẩy tín hiệu vào.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/09/DSC_0560.JPG
Các lỗ chân cắm khi kết nối dây đồng.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/09/DSC_0563.JPG
Lắp ráp lại iPhone 3G.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/09/DSC_0568.JPG
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/09/DSC_0573.JPG
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/09/DSC_0576.JPG
Tiến hành kết nối với iTunes để kích hoạt.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/09/DSC_0580-1.jpg
Kích hoạt thành công.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/09/DSC_0584.JPG
iPhone 3G khóa mã làm việc như một chiếc iPhone 3G quốc tế.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/09/DSC_0589.JPG
Nhận mạng.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/09/DSC_0593.JPG
Các thông số khác.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/04/09/DSC_0596.JPG
Gọi điện trên model này.Quốc Huy