PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sp có đáng nuôi?Vệ Tư Lý
09-06-2009, 09:20 AM
Nhà sắp có khách, Hí hách dịch hỏi SP:
- Ông định mặc quần đùi để tiếp khách hay sao hả?
- Tôi muốn để mọi người đều biết, bà đã nuôi tôi thế nào! - SP hậm hực.
- Nếu vậy - Hí nói - ông hãy cởi nốt cả quần đùi ra, cho họ biết là ông có đáng để nuôi không?

:so_funny:

*T.Nga*
09-06-2009, 09:22 AM
hói công công à :haha::haha::haha:

Bè Xỏ Lá
09-06-2009, 09:23 AM
Hj' quả là mát tay :nhi:

Who_Am_I
09-06-2009, 09:27 AM
mài ko hiểu sao đầu nó hói à :hihi:

*T.Nga*
09-06-2009, 09:30 AM
Hj' quả là mát tay :nhi:

sang hí nuôi nốt :so_funny:

Vệ Tư Lý
09-06-2009, 09:31 AM
Hói ko đáng nuôi chứ anh đáng nuôi nè Hí :blushing: :sr:

*T.Nga*
09-06-2009, 09:32 AM
anh làm gì còn chất lượng để nuôi :timvo:

Vệ Tư Lý
09-06-2009, 09:35 AM
Nuôi chủ íu cho ra sản lượng chứ chất lượng vật nuôi thì tính lảm gì :sr:

Bè Xỏ Lá
09-06-2009, 09:36 AM
Anh Lý dễ nưôi lém... ăn cỏ ko à :so_funny:

*T.Nga*
09-06-2009, 09:36 AM
hàng ko chất lượng thì ko đáng nuôi :phu: sp đó :phu:

livilR.Nguyen
09-06-2009, 09:36 AM
nuôi hỉm làm ôsin:so_funny:

Vệ Tư Lý
09-06-2009, 09:40 AM
Anh Lý dễ nưôi lém... ăn cỏ ko à :so_funny:
Cho em ăn rơm giống anh luôn giờ :aba: :so_funny:

To Hí: Thèng hói kém chất lượng kém luôn cả sản lượng mờ :rain:

To vịt lộn: Nuôi Hổ giữ nhà :so_funny:

*T.Nga*
09-06-2009, 09:41 AM
zai NN làm j còn ai có chất lượng :so_funny:

Bè Xỏ Lá
09-06-2009, 09:43 AM
có câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn áh Hj' :rang:

Vệ Tư Lý
09-06-2009, 09:43 AM
Em còn chất lượng hem mà cứ chê :aba: :aba:


có câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn áh Hj' :rang:
Câu hay nhất NN nà :clap: :clap:

baby_Iloveyou
09-06-2009, 09:44 AM
khổ thân sp đợt này toàn bị chê , chắc bé quá Hj chê là đúng rồi :hihi:

*T.Nga*
09-06-2009, 09:44 AM
có câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn áh Hj' :rang:

nhưng cái nào cũng lởm thì làm sao :rain:

Vệ Tư Lý
09-06-2009, 09:58 AM
Đồ lởm thì xài hàng lởm, cứ đua đòi xài hàng xịn :andon: :sr:

Dép Xỏ Ngón
09-06-2009, 10:16 PM
mình hành xịn :rang:

Trang Sassy
09-06-2009, 10:39 PM
Ox sang nhà cái Hí, để nó nuôi jum` đi :sr:

livilR.Nguyen
10-06-2009, 07:52 AM
:so_funny:
im supper man

*T.Nga*
10-06-2009, 08:56 AM
man man địa phương mìn nam thường ví như man man = khùng khùng

BH <-- súp bơ khùng

livilR.Nguyen
10-06-2009, 09:07 AM
anh ko chơi nửa Anh nửa Việt:gian:

Vệ Tư Lý
10-06-2009, 11:33 AM
Man = Khùng luôn chứ khùng khùng gì nữa :rang: :sr:

Who_Am_I
10-06-2009, 11:39 AM
bây giờ mới biết BH man đó nha :hihi:

speaker
10-06-2009, 11:47 AM
Who lỡ yêu bh rồi thất vọng

Vệ Tư Lý
10-06-2009, 12:13 PM
Chắc nó cũng như ung, ko đáng nuôi :so_funny:

baby_Iloveyou
10-06-2009, 12:14 PM
chết , chắc bị BH lừa tình.......hèn chi đi tu :phu: