PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chia Taybe_nhungonline
21-08-2005, 06:03 AM
Họ chia tay khi mùa hạ chưa về
Chẵng đợi phượng về nhuộm màu cho kĩ niệm
Cũng chẵng đợi bằng lăng nhuộm hoàng hôn tím
Lời yêu không còn day dứt trên môi

Chưa đến hè mà đôi ngã đã chia phôi
Anh chãng phãi rômeo^,em cu~ng chẵng là juliet
Cũng chẵng có tiếng ve sầu nào kêu tha thiết
Cuộc chia tay im lặng đến vô tình

Tình yêu đầu như sắc tím mong manh
Dễ nhoè tan trong mưa rào chớm hạ
Đừng nhớ nhung đừng ngậm ngùi tiếc nuối
Bỡi chia tay đâu phãi lỗi tại hè!!!!!