PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nắp kẹp giữ iPhone 3GBăng Tước
08-05-2009, 09:44 PM
i Clooly Clip Stand là chiếc kẹp giữ iPhone 3G chắc chắn hơn khi nghe điện thoại, giữ trong túi hoặc cho phép chống máy đứng lên.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/00/80/a1.jpg
Sản phẩm này có giá bán 33 USD (gần 600.000 đồng)
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/00/80/a2.jpg
i Clooly Clip Stand không chỉ bảo về iPhone bởi lớp vỏ ốp toàn bộ mặt sau, mà cho phép chống lên để người dùng xem các nội dung mà không cần cầm máy.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/00/80/a3.jpg
Chiếc kẹp phía sau có thể di chuyển ra vào.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/00/80/a4.jpg
Giữ trên tay...
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/00/80/a5.jpg
... chống trên bàn...
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/00/80/a6.jpg
... gài trong túi quần....
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/00/80/a7.jpg
... hay đơn giản là bỏ kẹp trong tay chắc chắn hơn khi nghe điện thoại.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/00/80/a8.jpg
Sản phẩm này có nhiều màu sắc khác nhau như đỏ/đen, trắng, đen.
http://sohoa.vnexpress.net/Files/Subject/3B/9B/00/80/a9.jpg

Giang Thy
Ảnh: Gizmodo