PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoa thiên lýtiểu quỉ
21-08-2005, 02:53 AM
Hoa thơm nửa muốn về trời
Nửa còn bịn rịn với người trần gian
Nửa xanh, nửa lại muốn vàng
Hoa thơm nào phải ở giàn mới thơm?
Đêm về hái một chum hương
Hoa thơm như thể… nhớ thương để dành
Lá xanh… hoa ngập ngừng xanh
Ngầm xui nỗi nhớ hóa thành chùm hoa…

<Phi Tuyết Ba>