PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hai mảnh vỡtiểu quỉ
21-08-2005, 02:47 AM
Trời cho hai nửa
Là em và anh
Từ hai mảnh vỡ
Thách ta ghép lành…

<Phi Tuyết Ba>