PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dừng lại thời giankhói lam chiều
29-04-2009, 10:02 PM
Hình lấy từ bacbaphi.com
http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_001.jpg

http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_002.jpg

http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_003.jpg

http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_006.jpg

http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_007.jpg

http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_011.jpg

http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_017.jpg

http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_020.jpg

http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_021.jpg

http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_022.jpg


http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_023.jpg

http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_028.jpg

http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_030.jpg

http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_031.jpg

http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_033.jpg

http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_038.jpg

http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_042.jpg

http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_044.jpg

http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_046.jpg

http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_050.jpg

http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_052.jpg

http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_062.jpg

http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_063.jpg

http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_066.jpg

http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_071.jpg

http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_072.jpg

http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_082.jpg

http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_086.jpg

mưa_buồn
13-05-2009, 03:45 AM
Thích pic 4 từ trên xuống và pic 11 từ dưới lên....:rain:....

girlbabycu_meocathi
16-05-2009, 12:11 PM
Koi cũng ngộ quá hén,toàn dừng lại lúc đang đẹp

Dép Xỏ Ngón
24-05-2009, 12:40 AM
:bay: ước jiừ mềnh kũng bay đc

ngoc3my3u
26-05-2009, 05:14 AM
[http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_017.jpg

nhỡ rơi thj` sao

...Hoa...
13-06-2009, 08:50 PM
em thích cái pic nì:

http://i374.photobucket.com/albums/oo185/MyWallMyPaper_004/www2/b_b_StopMomment/AcBa_No_006.jpg

trông đẹp ghê!^^

sO~mUj~
25-09-2009, 09:41 AM
hjhj...ngộ wa'................

anny N
02-08-2010, 10:00 AM
Mình ước gì lúc nào đấy mình cũng chụp được dạng này :nhi: Trình độ còn thấp tè :rain: