PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ buồn...!!!!be_nhungonline
20-08-2005, 08:56 PM
Tình mới lớn phãi ko em rất mõng
Cách tập tành nào cũng dễ hư hao
Mới ban đầu cầm đũa thấp đũa cao
Và vụng dại tất nhiên là đỗ vỡ...!!!!