PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh nè..::maidethuong::..
18-08-2005, 03:22 AM
Anh ơi, em nói anh nè !
Anh ra ngoài phố mua chè em ăn...
Mua thêm một mớ... cóc xanh
Rồi anh gọi sữa đậu nành cho em...
Xong rồi ta ghé quán kem,
Đi ngang bò bía mua thêm...
- Anh hết tiền !