PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ thẩntoc_ep_as
17-08-2005, 11:41 PM
Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại em
Anh đã chẳng buộc em bao tội lỗi
Em đứng lặng úp mặt vào bóng tối
Khổ thân em có nói được gì đâu

Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại em
Anh đã chẳng hẹn em đêm ấy nữa
Để quá khứ chỉ còn là thương nhớ
Và tương lai ít ra cũng ngọt ngào

Nếu biết rằng sẽ chẳng gặp lại em
Anh đã chẳng trách em yêu người khác
Điều đơn giản bây giờ anh mới hiểu
Thì em xa ...
em đã quá xa rồi.