PDA

Xem đầy đủ chức năng : ko nhớmadu
01-04-2005, 08:36 AM
mai em chết anh có buồn ko nhỉ
có đưa em về giấc ngủ của ngàn thu
có đưa em ra nghĩa địa sương mù
trên nấm mộ có dải hoa màu trắng
theo xe tang anh có thắp hương lòng
rồi những chiều thu ngập lá
những chiều lạnh giá nghĩa trang
mai tôi chết ai sẽ là người xây mộ
bên quan tài ai khóc tiễn đưa tôi
vành khăn trắng trên đầu ai chít
nghĩa địa buồn ai thắp nén nhang thơm... :grouphug: