PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tiếng anh của người việt thật la.....!nina
25-12-2008, 05:52 PM
Hai vợ chồng Vịt Kìu cãi nhau: - "You are poor as torn spinach two table hand white" -"Anh nghèo rách mồng tơi hai bàn tay trắng". - "I don't want salad with you" -"Tui không muốn cãi với cô!" ... - … Sugar you you go, sugar me me go! (Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi!) - You think you tasty? (Anh nghĩ anh ngon lắm hả?) - I love toilet you dumb mouth! (Tôi yêu cầu cô câm mồm) - You live a place monkey cough, flamingo crow. Clothes house country! (Anh sống ở nơi khỉ ho cò gáy. Đồ nhà quê) - You onion summer three down seven up. No enough already listen (Cô hành hạ tôi ba chìm bảy nổi. Thôi đủ rồi nghe!


How do you think? :santa3:

bòcon_nosua
25-12-2008, 06:14 PM
i think it thier english very good ,arent they?

THIÊN TỬ
25-12-2008, 06:44 PM
Hai vợ chồng Vịt Kìu cãi nhau: - "You are poor as torn spinach two table hand white" -"Anh nghèo rách mồng tơi hai bàn tay trắng". - "I don't want salad with you" -"Tui không muốn cãi với cô!" ... - … Sugar you you go, sugar me me go! (Đường cô cô đi, đường tôi tôi đi!) - You think you tasty? (Anh nghĩ anh ngon lắm hả?) - I love toilet you dumb mouth! (Tôi yêu cầu cô câm mồm) - You live a place monkey cough, flamingo crow. Clothes house country! (Anh sống ở nơi khỉ ho cò gáy. Đồ nhà quê) - You onion summer three down seven up. No enough already listen (Cô hành hạ tôi ba chìm bảy nổi. Thôi đủ rồi nghe!


How do you think? :santa3:

:lol: I THINK IT'S VERY CREATIVE:haha: VERY SMART AS WELL:haha:

baby_kung
25-12-2008, 07:51 PM
ok English of them very very tốt ( chết nhầm) verry very good.I want learn them...á á

FT Candy
25-12-2008, 08:33 PM
okie, I think it thier English very....đỉnh ( hổng bít "đỉnh" tiếng Anh vít ra seo nữa^^)I like them!!!!!!:D

THIÊN TỬ
26-12-2008, 08:40 PM
okie, I think it thier English very....đỉnh ( hổng bít "đỉnh" tiếng Anh vít ra seo nữa^^)I like them!!!!!!:D

I THINK ĐỈNH = TOP OR PEAK:sr:

bòcon_nosua
26-12-2008, 09:42 PM
nghĩ lại rồi còn hơn very good nữa ,đó là biu li ăn liền há há há
"brilliant "

baby_kung
28-12-2008, 10:29 AM
Sút thoóc dây ve ry chuẩn (chuẩn hem cần chỉnh lun)

haydenfan
28-12-2008, 11:13 AM
thjs wjll be the most creative language for the future. The perfect mix of English and Vietnamese.professional and like they called in vietnam: BACON LANGUAGE (tiếng ba-rọi lai tạp)

Kagome178
28-12-2008, 11:27 AM
very pờ zồ :so_funny:

baby_kung
28-12-2008, 07:58 PM
hadenfan has wrote very good. That is good idea. I think so. and i agree with you..........