PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhóc !!! ^_^ !!!T_Tminnie8x
16-08-2005, 05:40 AM
Người ta đâu còn nhỏ
Sao cứ gọi nhóc hoài
Tóc người ta đã dài
Đủ trói ai vào đó

Sao lại còn đứng ngó
Người ta giận cho coi
Hơn một tuổi mà đòi
Gọi người ta là nhóc

Ngày xưa còn lóc chóc
Muốn gọi sao thi tùy
Giờ chả còn thiếu nhi
Bạn bè nghe ngượng chết

Nếu không muốn chấm hết
Hãy nghe lời người ta
Tên người ta rất đẹp
Gọi đi sẽ có quà