PDA

Xem đầy đủ chức năng : xao xuyến tâm hồnthaihoangson
12-08-2005, 11:28 PM
ai bảo cây không buồn không khóc
đá không buồn chẳng biết nhớ thương
cây không khóc sao lá vàng rơi rụng
đá không buồn sao đá phủ riêu xanh