PDA

Xem đầy đủ chức năng : tặng các cậu một số câu thơ nèharrypotter
31-03-2005, 10:54 PM
bài: thiên thần
xin được mãi là thiên thần áo trắng
giọt mực hồn nhiên đậu lại trên tay
xin nghe hoài loài sơn ca thánh thót
của những ngày hoa năng thơ ngây
bài: mùa thi
đừng đến nữa ngày giã từ lớp học
đừng chia tay để rồi ai cũng khóc
khi tất cả bên mình cũng hóa thân thương
và đừng quên nghe em...một thủa học đường
bài: vô đề
vầng trăng ai treo ngược trên đầu
để gốc đa xưa ra đi hoài ngoái lại
chú cuội ngày đêm thơ thẩn mãi
đợi cổ tích về hoá kiếp trần gian
bài: ?
lần đầu ta ghé môi hôn
mấy con ve nhỏ hết hồn kêu vang
bài: ?
một lần thấp thoáng bóng hình em
một lần em nhẹ len vào mộng
chỉ một lần thôi cũng đủ rồi
và ngoài ra còn có một số câu ngạn ngữ rất hay này nữa:
"tôi thường hối tiếc vì mình đã mở mồm chứ không bao giờ hối tiếc vì mình đã im lặng"
( quên tên tác giả)
"hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói nhưng đừng nói tất cả những gì bạn suy nghĩ"
( quên tên tác giả)