PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ này hay lắmnucuoibuon_25251325
11-08-2005, 07:58 PM
biển và em
Nếu thật buồn em cứ về với biển
Biển vẫn xanh rờn như thuở ấy vừa yêu
Dấu hết bão dông vào đáy lòng sâu thẳm
Biển yên bình biển hát phiêu diêu

Nếu thật buồn em cứ về với biến
Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu dài
Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai

Nếu thật buồn em cứ về với biển
Viết ước mơ lên những vỏ sò
Và hãy viết tên em lên bờ cát
Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa

Nếu thật buồn em cứ về với biển
Em sẽ thấy vầng trăng ngụp lặn phía xa bờ
Sẽ thấy một bóng người nôn nao thức
Sẽ còn nguyên vẹn một giấc mơ

Nhưng có một điều biển giống em mãnh liệt
Mọi cơn bão đời anh thổi từ phía biển và em. :cool1: