PDA

Xem đầy đủ chức năng : Apôlô - Vị thần Y họchoahongbaby
28-10-2008, 03:52 AM
................:slider: apolo còn có tài chữa bệnh. cả ngời con trai của ngài là axclêpiôx cũng là thần y học. liên quan đến axclêpiôx có chuyện kể rằng axclêpiôx không chỉ chữa bệnh cho người sống mà còn ngông cuồng chữa cả cho người chết sống lại. điều này đã làm cho thần DƠT nổi giận dùng lưỡi tầm đánh chết chàng. đau khổ vì mất con và vì không trả thù được thần DƠT , thần APOLÔ đã dùng cung tên bắn chết các vị thần khổng lồ một mắt KYCLÔP chỉ vì họ đã rèn lưỡi tầm sét chO thần DƠT. THẦN DƠT liền trừng phạt APOLÔ bằng cách bắt chàng phải hầu hạ một năm trời như một kẻ nô lệ cho một người trần. thế là thần APOLÔ phải chuộc tội bằng cách đi chăn bò cho ADMÊTÔT , vua thành phêrai ở xứ THÊXALIA
^^**^^