PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mèo chuột kết nghĩagooddythin_nd1996
17-10-2008, 07:21 AM
Mèo làm thân với chuột. Mèo kể lể tâm tình tha thiết; chuột nghe bùi tai đồng ý ăn chung ở chung với mèo.
Mèo bảo:
- Ta phải đề phòng mùa rét kẻo rồi bị đói. Chú mày chớ có đi lại liều lĩnh kẻo bị mắc bẫy đấy.
Chuột nghe lời. Chúng đi mua một niêu mỡ nhưng không biết cất đâu. Suy nghĩ mãi, mèo bảo:
" Anh thấy chẳng còn nơi nào cất tốt bằng ở nhà thờ vì ở đấy không ai dám lấy gì đi. Cánh ta đem cất niêu dưới gầm bàn thờ, chưa cần mỡ thì ta nhất định không rờ đến". Thế là chúng cất niêu thật kỹ. Nhưng chẳng bao lâu, mèo ta thèm mỡ, nói với chuột:
- Chú chuột ạ, anh muốn nói với chú điều này. Anh có người chị họ mời làm bố đỡ đầu cho cháu. Chị ấy sinh được con trai. Lông trắng đốm nâu, anh phải đi dự lễ đỡ đầu. Hôm nay anh đi, chú ở nhà trông nom nhà cửa một mình nhé.