PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lại nói về em_ Girl Buồn _
10-08-2005, 07:28 PM
Ta yêu nơi em
cuộc phưu lưu của con tàu đi bắc cực
Ta yêu nơi em
sự táo gan của những người táo gan đánh cuộc tìm
phát hiện lớn lao
Ta yêu nơi em cái xa vời rộng cao
Ta yêu noi em cái không thể nào đạt tới
Ta vào trong mát em như vào trong rừng mặt trời
đầy chói
Và khi ta nhễ nhại , đói ăn điên dại
Ta có nỗi mê mải của kẻ đi săn để cắn vào thịt em
Ta yêu nơi em cái ko thể nào đạt tới
Nhưng không phải đâu cái tuyệt đường mong mỏi
Em là nỗi ràng buộc, là niềm tự hào của ta, em là
thịt da của ta bỏng cháy
Như thịt trần của những đêm hè nóng dậy
Em là xứ sở của ta
Em, với những rạch xanh trong đôi mắt nâu pha
Em, cao sa và đắc thắng
Em là nỗi lòng ta hoài vọng
Khi ta đạt tới em
Thì ta biết em là nơi không tới được bao giờ
NAZIN HITMET