PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tập Làm Văn 12: Giúp em vớitran_quan
11-10-2008, 09:28 PM
Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý
Đề ra:Anh (chị) hãy bàn luận về đoạn văn sau:
" Cuộc sống vốn không bằng phẳng .Có người phải khổ đau ,lại có người sung sướng hạnh phúc .Trong mỗi một người cũng có lúc vui ,buồn,đắng ,cay...Nhưng từ những nỗi đau,nỗi vất vả ,thậm chí là mất mát mới có thể nên người ".Hãy liên hệ với bản thân anh(chị).Giúp em với nha ....Thanks nhiề

starfish_and_my_dream
12-10-2008, 01:42 AM
Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý
Đề ra:Anh (chị) hãy bàn luận về đoạn văn sau:
" Cuộc sống vốn không bằng phẳng .Có người phải khổ đau ,lại có người sung sướng hạnh phúc .Trong mỗi một người cũng có lúc vui ,buồn,đắng ,cay...Nhưng từ những nỗi đau,nỗi vất vả ,thậm chí là mất mát mới có thể nên người ".Hãy liên hệ với bản thân anh(chị).Giúp em với nha ....Thanks nhiề

liên hệ bản thân mà sao giúp đây

chỉ giúp được cái sườn thôi nhé

Bạn nên phân tích câu " Cuộc sống.......nên người"
Tại sao cuộc sống k bằng phẳng? giài thích
vì cuộc sống k bằng phẳng nên có người đau khổ, hạnh phúc khác nhau
ai cũng có nỗi buồn riêng ( liên hệ với bản thân bạn ), làm sao để vượ qua nỗi buồn
ai cũng có niềm vui riêng ( liên hệ bản thân ) , làm sao chia sẻ niềm vui với người khác
trải qua đau khổ sướng vui mới nên người, ( liên hệ bản thân ) như là cố gắng học thì đậu cao..

Quan trọng bạn phải chứng tỏ và giải thích được câu hỏi