PDA

Xem đầy đủ chức năng : kêt bạn( vào đây ma sem hay lắm)minh tam
10-08-2005, 07:58 AM
kết bạn từ đây xa vạn dặm
chi âm chi kỉ đến ngàn thu
dù cho mưa gió hay sương mù
vẫn dữ cho nhau tình bạn dẹptình bạn như hai hằng đằng thức
sống bên nhau như hai vế phương trình
tạm xa nhau khi giải phương trình
gặp lại nhau khi đã chứng minh xong :cooll: