PDA

Xem đầy đủ chức năng : Làm Giúp Mình Bài Này Vớihocdot113
17-09-2008, 08:54 AM
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc giao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0,4s và 8cm . Chọn trục xx' thẳng đứng chiều dương hướng xuống dưới, gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 khi vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc dơi tự do g = 10m/s2 va Pi binh phuong = 10. Thời gian ngắn nhất kể từ khi t =0 đến khi lực đàn hồi của lò xo đạt giá trị cực tiểu là ?

sunmy
19-09-2008, 10:29 AM
ua, cai nay lop may vay?

t2anh
22-09-2008, 11:39 PM
G/s lúc đầu lò xo biến dạng 1 đoạn = delta l
Lực đàn hồi đạt cực tiểu khi x = -delta l hoặc x = -A (còn tùy thuộc vào giá trị delta l)

Lúc hệ cân bằng:
k * delta l = m*g
=> delta l = g*m/k

omega = căn(k/m) = 2pi/T => tính đc m/k

=> Tính được delta l = ... = 4 (cm) < A = 8 (cm)

=> kl: lực đhồi lò xo đạt g trị cực tiểu khi x = -4 (cm) (lúc đó F đh = 0)

Việc còn lại là của bạn: tính thời gian từ lúc t = 0 đến thời điểm khi x = -4 (cm) lần đầu tiên. Bạn làm đc chứ ?