PDA

Xem đầy đủ chức năng : Làm thế nào để xoá hoàn toàn các dữ liệu trong USBO thuy tinh
09-08-2008, 09:52 AM
Khi tui xoá dữ liệu trong USB thì một số file ko xoá được hoặc xoá hết nhưng vẫn còn lưu hình ảnh file dù không chiếm KB nào. Nhất là một số file mp3 hoặc media. Vậy làm thế nào để xoá vậy, nhất là các file ko xoá được nhưng vẫn chiếm dung lượng.

TLH
10-08-2008, 01:09 PM
Format sạch sẽ nó đi... :rang:

motsach_theky
10-08-2008, 10:08 PM
format vẫn có thễ khôi phục lai tất nhiên là không được 100%
tốt nhất là xoá đi kèm với mã hoá dữ liệu
có khôi phục cũng không đọc được

TLH
11-08-2008, 12:39 AM
format vẫn có thễ khôi phục lai tất nhiên là không được 100%
tốt nhất là xoá đi kèm với mã hoá dữ liệu
có khôi phục cũng không đọc được

Không cần phải nghiêm trọng như thế đâu... :so_funny: Người ta chỉ hỏi làm sao xóa những file không xóa được thôi mà, chớ có hỏi xóa vì lý do bảo mật dữ liệu đâu... :D Nếu dữ liệu của họ cần phải xóa vĩnh viễn kiểu như bạn nói thì trình độ tin học của họ cũng không đến nỗi phải đi hỏi như thế này đâu... :so_funny: Hiểu chứ bạn... :rang:

bacside
11-08-2008, 09:32 PM
Khi tui xoá dữ liệu trong USB thì một số file ko xoá được hoặc xoá hết nhưng vẫn còn lưu hình ảnh file dù không chiếm KB nào. Nhất là một số file mp3 hoặc media. Vậy làm thế nào để xoá vậy, nhất là các file ko xoá được nhưng vẫn chiếm dung lượng.
Có một số trường hợp có một số file bạn ko thể xóa được, đó là do USB của bạn đang bị bad sector. Bạn hay vào MyComputr, click phải vào ổ USB của mình, chọn Properties, rồi chọn Tools, chọn Check Now, đánh dấu kiểm vào 2 mục Automitically fix file system error và Scan for and attempt recovery of bad sectors, rồi bấm Start là xong. Còn nếu vẫn ko được thì bạn hãy format nó, nhưng để an toàn thì hãy làm như vầy : click phải vào MyComputer > Chọn Manage > Disk Management > Rồi Format USB của bạn nhé !