PDA

Xem đầy đủ chức năng : Làm máy tìm kim loại (cách 1)Bear
25-07-2008, 10:08 PM
Dụng Cụ :
1 máy tính tay nhỏ
1 máy radio nhỏ
1 bang keo để dán
Cách làm:
http://www.youtube.com/v/84oIERd7dIQ&hl=en&fs=1