PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khi anh hai có bồminnie8x
04-08-2005, 08:41 PM
Khi anh hai có bồ
Út nghỉ chả thèm chơi
Áo anh đó , hãy cố mà giặt lấy
Lỡ có rách thì ráng ngồi vá vậy
Hay là mang nhờ chị ấy khâu cùng
Anh hai có bồ
Đầu óc cứ rối tung
Ngồi học bài mà hồn ngoài cửa sổ
Những điểm yếu cứ ùa nhau cả lố
Bài kiểm nào chúng cũng nhảy sì lô
Anh hai có bồ
Mỗi tối tập làm thơ
Dáng trầm ngâm trước trang giấy hàng giờ
Út hỏi mẹ :" ai phải đòn anh hử "
Mẹ bảo rằng : " anh hai lớn , giống ba "