PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi gió !minnie8x
04-08-2005, 08:26 PM
Nếu gió về cho tôi nhắn gửi
Một lời thôi xin hãy nói dùm tôi
Rằng không biết người có còn giữ lại
Cánh phượng hồng tôi tặng lúc chia phôi!!!