PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi mây !minnie8x
04-08-2005, 08:09 PM
Mây có bay về nơi ấy không
Bay qua cửa sổ ngó vô phòng
Nếu mà người ấy đang ngồi học
Hãy nhắn dùm tôi - CHÚC THÀNH CÔNG