PDA

Xem đầy đủ chức năng : Phố & anhminnie8x
04-08-2005, 06:14 AM
Anh về đi !
Trời đã cuối mùa thu
Con sẽ nhỏ đã rời xa phố cũ
Bên ô cửa không còn ai tư lự
Chút niềm riêng thôi gửi lại cho mùa

Anh về đi !
Lòng như buổi chợ trưa
Em qua phố ngỡ mình vừa đánh mất
Một điều gì... rất hư mà... rất thực
Một điều gì ...khi mình... chẳng còn nhau

Anh về đi !
Em sẽ vội bước mau
Gió xao xác , ngỡ ai vừa gợi nhớ
Phố thênh thang
Ngập ngừng người đi ở
Sao đành lòng
Quên một phút dừng chân