PDA

Xem đầy đủ chức năng : nghị luận lớp 10: thói hư tật xấu của con ngườiTuancb3692
16-04-2008, 12:41 AM
giúp em về đề thuyết minh thề thói xấu của con người với.
"thói hư tật xấu lúc đầu là người khách qua đường. sau là người cùng chung nhà, và là người chủ nhà khó tính" bạn hãy thuyết minh về vấn đề trên. giúp đỡ em với