PDA

Xem đầy đủ chức năng : đêm trăng lỗi hẹnsành điệu mái ngố
31-07-2005, 09:56 PM
Sao em không đến từ buổi đầu
Lòng tôi chưa chứa một niềm đau
Bến hẹn đêm trăng đâu chùng bước
Để em thơ thẩn nhặt lá sầu

Có lẽ trăng khuya chừng cũng thấu
Nỗi lòng lãng tữ rối ngổn ngang
Mượn áng mây trôi che khuất mặt
Cho em cứ ngỡ đêm vừa sang

Tôi nghĩ em trao lời thương hại
Khi biết đời tôi lắm bẽ bàng
Chân tình em đó chưa dám nhận
Chỉ sợ một ngày lại dở dang

Đành thôi em nhé, thôi đành lỡ
Một mối duyên tơ đến muộn màng
Xin nhắn cùng em lời tạ tội
Của kẻ si tình trót đa đoan