PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tự Khúc _ Hồng Minh !Meodzo
30-03-2005, 10:08 PM
TỰ KHÚC _ Ngô Thị Hồng Minh

Hãy yên lòng tất cả sẽ đi wa
Rồi ký ức không còn day dứt nữa
Rèm khép lại không còn ai gõ cửa
Chập choạng chiều trên ngõ phố lặng yên

Về đi thôi kẻo lại lạc phố wen
ta từ chối những điều không có được
Sự im lặng cũng nghĩa là từ khước

Ngày mai ...
Một người đi xa !

Hãy yên lòng tất cả sẽ trôi wa
Hãy yên lòng trước những điều không thể
Ta đi wa nhau nhẹ nhàng, lặng lẽ
Để trở về kiêu bạc với niềm đau ( ! )