PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hiệp khách hành! -- Mgaci --Mgaci
31-07-2005, 11:05 AM
Hiệp khách hành!


Gió lộng bốn phương
Giang hồ rượu ngấm
Xa vời bể thẳm
Một kiếp mênh mông
Ba mươi sáu bến bềnh bồng!
Thuyền ơi! Neo chưa buồn cắm
Mang mang nỗi buồn nghìn dặm
Sóng tình đưa đẩy thuyền lênh đênh...

Con thuyền giữa sóng chông chênh
Sao chưa cập bến cho vơi nỗi sầu
Thuyền xa bến đợi đã bao lâu
Anh hùng ra đi
Nữ nhi ở lại