PDA

Xem đầy đủ chức năng : ko bít gọi là gì...sành điệu mái ngố
31-07-2005, 04:32 AM
Hôm qua thắp một nén nhang
Phật với Chúa rủ nhau té hết
Linh tính báo rằng tôi sẽ chết
Vào phút giây thời khắc điểm lô đề

Số cũng hên đêm qua lại chẳng mê
Nên sáng nay không thèm qua mụ béo
Tâm đã tĩnh..! thì thằng náo níu kéo?
Phật đã sai..!linh tính xá gì

Bỗng từ đâu số đột ngột hiện lên
Hai thằng đua xe đâm vào hố sí
Đuôi là 9 còn việc gì phải nghĩ
Dí con xe..tổng 9 đúng rồi..

Tôi nhìn trời trời bỗng trong veo
Tôi nhìn đất đất đầy hoa trái
Tôi nhìn tôi dường như trẻ lại
Cưỡi con xe mận chín đai nần

Nhưng tôi chết...trời ơi tôi chết
Đời lừa tôi tạo hóa trêu tôi
Đuôi là 9 sao tôi dại thế
Xe bốc hơi..rim chiến thôi rồi