PDA

Xem đầy đủ chức năng : phải chisành điệu mái ngố
31-07-2005, 04:25 AM
Phải chi mình biến thành cây
Ngón chân cắm đất,
Ngón tay vẫy trời.
Phải chi tựa đám bụi rời
Tung mình đến gửi những nơi
Không cùng.
Phải chi như buổi chiều giông
Lưỡi thè lóa đất ,
Tóc tung rối bời.
Phải chi là cánh bèo thôi
Thõng chân, ngửa mặt mà trôi
Dập dềnh.
Phải chi mình hiểu được mình
Thì đâu đến nỗi lặng thinh với đời...
(Lặng thinh không hẳn
Hợt hời
Nhưng mà cũng kể
Như người
Vô tâm)