PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ridle... Phèo, tác phẩm của "Nam Xạo"black_ghost183
23-12-2007, 03:05 AM
Ông Riedl vừa đi vừa chửi .Bao giờ cũng thế , cứ khi nào Việt Nam thua xong là ông chửi . Bắt đầu ông chửi trọng tài . Có hề gì ? Trọng tài có của riêng đội nào ? Rồi ông chửi Seagames . Thế cũng chả sao : Seagames ở Thái nhưng là của cả Đông Nam Á . Tức mình , ông quay sang chửi cả đội tuyển Việt Nam . Nhưng cả đội U23 ai cũng nhủ : 'Chắc ông này trừ mình ra !' .Không ai lên tiếng cả .Tức Thật ! Ờ ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất !.... Phèo khiếp =.=

b3.0nlin3
23-12-2007, 08:52 AM
Poc' tem ná
Cũng được nhưng hem ra ji` :so_funny: